پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە دەنگەکان
15/10/2017
Sólheimar گۆکردنی
Sólheimar [is] 0 دەنگی
15/10/2017
Háitindur گۆکردنی
Háitindur [is] 0 دەنگی
15/10/2017
best er að smíða meðan járnið er heitt گۆکردنی
best er að smíða meðan járnið er heitt [is] 0 دەنگی
15/10/2017
aldrei er góð vísa of oft kveðin گۆکردنی
aldrei er góð vísa of oft kveðin [is] 0 دەنگی
15/10/2017
Tungufoss گۆکردنی
Tungufoss [is] 0 دەنگی
15/10/2017
Mosfellsdalur گۆکردنی
Mosfellsdalur [is] 0 دەنگی
15/10/2017
Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) گۆکردنی
Ægishjálmr (Ægishjálmur) er gamall íslenskur galdrastafur - Ægishjálmr is an acient magical stave (symbol) [is] 0 دەنگی
15/10/2017
Prestagil گۆکردنی
Prestagil [is] 0 دەنگی
15/10/2017
Ægishjálmr گۆکردنی
Ægishjálmr [is] 0 دەنگی
15/10/2017
Vörðufell گۆکردنی
Vörðufell [is] 0 دەنگی