پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
01/04/2013 Bundesliga-hår [da] Bundesliga-hår گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2012 de er her [da] de er her گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 han [da] han گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 forbrydelse [da] forbrydelse گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 udsolgt [da] udsolgt گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 vagt [da] vagt گۆکردنی 1 دەنگی
10/05/2012 palmquist [da] palmquist گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 kjolen [da] kjolen گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Rågeleje [da] Rågeleje گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 bagatel [da] bagatel گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 heroppe [da] heroppe گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 selvlyde [da] selvlyde گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 vokaler [da] vokaler گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 åbenhed [da] åbenhed گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 benægte [da] benægte گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 grund [da] grund گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Bjergegaard [da] Bjergegaard گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 domino [da] domino گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Perlen [da] Perlen گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Lina [da] Lina گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Glyngøre [da] Glyngøre گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Hambrosgade [da] Hambrosgade گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Balkonen [da] Balkonen گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 jydsk [da] jydsk گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Nygade [da] Nygade گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Lindevej [da] Lindevej گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Bryghuset [da] Bryghuset گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Blomme [da] Blomme گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/05/2012 skørbug [da] skørbug گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 vitaminmangel [da] vitaminmangel گۆکردنی 0 دەنگی