بەکارهێنەر:

arnargisla

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی arnargisla

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە دەنگەکان
23/08/2020
ættingja گۆکردنی
ættingja [is] 0 دەنگی
23/08/2020
Guðlaugur Þór Þórðarson گۆکردنی
Guðlaugur Þór Þórðarson [is] 0 دەنگی
23/08/2020
Garðinum گۆکردنی
Garðinum [is] 0 دەنگی
23/08/2020
Leiðist گۆکردنی
Leiðist [is] 0 دەنگی
23/08/2020
Kexið گۆکردنی
Kexið [is] 0 دەنگی
23/08/2020
Stuðlagil گۆکردنی
Stuðlagil [is] 0 دەنگی
23/08/2020
Ég meina það. گۆکردنی
Ég meina það. [is] 0 دەنگی
23/08/2020
heimabær گۆکردنی
heimabær [is] 0 دەنگی
23/08/2020
fagra گۆکردنی
fagra [is] 0 دەنگی
23/08/2020
Póllands گۆکردنی
Póllands [is] 0 دەنگی