پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/10/2018 Simon should attend these classes in the afternoon. [en] Simon should attend these classes in the afternoon. گۆکردنی 0 دەنگی
25/10/2018 He'll probably feel exhausted. [en] He'll probably feel exhausted. گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 patricidal [en] patricidal گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 precipitators [en] precipitators گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 Vectored [en] Vectored گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 tear-jerker [en] tear-jerker گۆکردنی 2 دەنگی
22/06/2018 remortgage [en] remortgage گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 second-grader [en] second-grader گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 cedarwood [en] cedarwood گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 Clorets [en] Clorets گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 bibs [en] bibs گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 Shrewdest [en] Shrewdest گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 circumnavigated [en] circumnavigated گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 infallibly [en] infallibly گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 countering [en] countering گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2018 circumscribing [en] circumscribing گۆکردنی 0 دەنگی
18/06/2018 Defiant and autocratic bearing. [collocations] [en] Defiant and autocratic bearing. [collocations] گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2018 godless [en] godless گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2018 False dichotomy. [collocation/dichotomy] [en] False dichotomy. [collocation/dichotomy] گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2018 melodically [en] melodically گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2018 Home and Garden Television [en] Home and Garden Television گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2018 baby blues [en] baby blues گۆکردنی 1 دەنگی
29/05/2018 Clean white-painted walls [en] Clean white-painted walls گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2018 See how much shorter that is? [en] See how much shorter that is? گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2018 Trees are next to the field [en] Trees are next to the field گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2018 As you mentioned, it is much easier to understand slang than to use it. [en] As you mentioned, it is much easier to understand slang than to use it. گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2018 house of God [en] house of God گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2018 cannulated [en] cannulated گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2018 I learned about the Chi-squared distribution in my statistics course. [en] I learned about the Chi-squared distribution in my statistics course. گۆکردنی 0 دەنگی
29/05/2018 Chi-squared distribution [en] Chi-squared distribution گۆکردنی 0 دەنگی