پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/02/2015 taikasauvalla [fi] taikasauvalla گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 rohkaisevasti [fi] rohkaisevasti گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 tehtävätyyppi [fi] tehtävätyyppi گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 hedelmätön [fi] hedelmätön گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 puutyöt [fi] puutyöt گۆکردنی 1 دەنگی
13/02/2015 ompeleet [fi] ompeleet گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 makuuhaava [fi] makuuhaava گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 sairaustodistus [fi] sairaustodistus گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 samppanjalasi [fi] samppanjalasi گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 huippumukava [fi] huippumukava گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 tankata [fi] tankata گۆکردنی 1 دەنگی
13/02/2015 matsi [fi] matsi گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 pienillä [fi] pienillä گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 jaloillaan [fi] jaloillaan گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 pursuivat [fi] pursuivat گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 kukallinen [fi] kukallinen گۆکردنی 1 دەنگی
13/02/2015 immuunijärjestelmä [fi] immuunijärjestelmä گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 tiiratessaan [fi] tiiratessaan گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 saaristolaisihmisiä [fi] saaristolaisihmisiä گۆکردنی 1 دەنگی
13/02/2015 menettää ääni [fi] menettää ääni گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 sokeripihdit [fi] sokeripihdit گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 luovuttaa verta [fi] luovuttaa verta گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 mennyt aika [fi] mennyt aika گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 huippukohta [fi] huippukohta گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 antaa piiskaa [fi] antaa piiskaa گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 moneksi [fi] moneksi گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 tavaroita [fi] tavaroita گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 flirttailu [fi] flirttailu گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 partioautoonsa [fi] partioautoonsa گۆکردنی 0 دەنگی
13/02/2015 vaatekaupassa [fi] vaatekaupassa گۆکردنی 0 دەنگی