بەکارهێنەر:

FredrikMH

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی FredrikMH

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/04/2019 i koma [no] i koma گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 kurere [no] kurere گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 gågate [no] gågate گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 butikkjede [no] butikkjede گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 torghandler [no] torghandler گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 sjølbetjening [no] sjølbetjening گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 kveldsåpen butikk [no] kveldsåpen butikk گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 nattåpen butikk [no] nattåpen butikk گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 bakerbutikk [no] bakerbutikk گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 slakterbutikk [no] slakterbutikk گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 grønnsaksbutikk [no] grønnsaksbutikk گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 grønnsakshandler [no] grønnsakshandler گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 butikkvindu [no] butikkvindu گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 svingdør [no] svingdør گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 intergalaktisk [no] intergalaktisk گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 trykke på knappen [no] trykke på knappen گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 gå opp [no] gå opp گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 gå ned [no] gå ned گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 Det er min tur. [no] Det er min tur. گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 bruke penger [no] bruke penger گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 være blakk [no] være blakk گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 på avbetaling [no] på avbetaling گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 ha råd til [no] ha råd til گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 på kreditt [no] på kreditt گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 søkkrik [no] søkkrik گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 ekkokammer [no] ekkokammer گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 EM-kvalifisering [no] EM-kvalifisering گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 arrdannelse [no] arrdannelse گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 Golanhøydene [no] Golanhøydene گۆکردنی 0 دەنگی
03/04/2019 annektering [no] annektering گۆکردنی 0 دەنگی