بەکارهێنەر:

Frankie

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی Frankie

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/05/2019 karakterológia [hu] karakterológia گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 hozzávalókat [hu] hozzávalókat گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 ellehetetlenítse [hu] ellehetetlenítse گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 Valkány [hu] Valkány گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 mattolta [hu] mattolta گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 funkcionálunk [hu] funkcionálunk گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 bükkszentkeresztesi [hu] bükkszentkeresztesi گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 túlfeszítettség [hu] túlfeszítettség گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 földhözragadtság [hu] földhözragadtság گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 álterhesség [hu] álterhesség گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 magatehetetlenség [hu] magatehetetlenség گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 irányváltoztatás [hu] irányváltoztatás گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 kötőszövetgyulladás [hu] kötőszövetgyulladás گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 csecsemőmirigyeket [hu] csecsemőmirigyeket گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 csípőbántalmak [hu] csípőbántalmak گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 deformitás [hu] deformitás گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 túlhajszoltság [hu] túlhajszoltság گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 kapcsolatteremtésre [hu] kapcsolatteremtésre گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 emlékezetkihagyás [hu] emlékezetkihagyás گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 gerincferdülést [hu] gerincferdülést گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 fensőbbségérzés [hu] fensőbbségérzés گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 önmarcangolása [hu] önmarcangolása گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 hascsikarást [hu] hascsikarást گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 koragyermekkori [hu] koragyermekkori گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 lábfejpanaszok [hu] lábfejpanaszok گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 lábfejpanasz [hu] lábfejpanasz گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 kámeaszerep [hu] kámeaszerep گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 antizöld [hu] antizöld گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 hangfejlődés [hu] hangfejlődés گۆکردنی 0 دەنگی
06/05/2019 Télemakhosz [hu] Télemakhosz گۆکردنی 0 دەنگی