بەکارهێنەر:

ConchitaCastillo

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی ConchitaCastillo

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/09/2019 yaguares [es] yaguares گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 almojáter [es] almojáter گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 almendrales [es] almendrales گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 anisales [es] anisales گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 aneaje [es] aneaje گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 arrezafe [es] arrezafe گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 barandaje [es] barandaje گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 bodegaje [es] bodegaje گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 cabresto [es] cabresto گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 gamello [es] gamello گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 huélfagos [es] huélfagos گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 higüeros [es] higüeros گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 gorrero [es] gorrero گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 listeros [es] listeros گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 linuezo [es] linuezo گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 loqueros [es] loqueros گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 liñuelos [es] liñuelos گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 moldero [es] moldero گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 mondejo [es] mondejo گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 muertero [es] muertero گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 morteros [es] morteros گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 nutriero [es] nutriero گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 nastuerzo [es] nastuerzo گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 perreznos [es] perreznos گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 perihelios [es] perihelios گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 pescuezos [es] pescuezos گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 plaguero [es] plaguero گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 rayuelo [es] rayuelo گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 pérsigos [es] pérsigos گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 jurdía [es] jurdía گۆکردنی 0 دەنگی