ژوانگ, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (ژوانگ). Learn to pronounce with our guides.

ژوانگ: The most consulted pronunciations

  • coek گۆکردنی
    coek
  • moq گۆکردنی
    moq

نواندنی هەموو

Do you want to pronounce words and phrases in this language (ژوانگ)?