فلەمی, pronunciation dictionary

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (فلەمی). Learn to pronounce with our guides.

باشترین گۆکردنەکان

  • Zak گۆکردنی Zak
  • vloer گۆکردنی vloer
  • station گۆکردنی station
  • Andries گۆکردنی Andries
  • muur گۆکردنی muur
  • Werken گۆکردنی Werken
  • VANHOVE گۆکردنی VANHOVE
  • Albertus گۆکردنی Albertus
  • Arnaut گۆکردنی Arnaut
  • viel گۆکردنی viel

نواندنی هەموو

Do you want to pronounce words and phrases in this language (فلەمی)?