وشەنامەی گۆکردن فلەمی

[Vlaams]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی فلەمی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 6.100.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 288
 • وشە بێژە کراوەکان: 1.869
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 278
 • فلەمی وێنە لە Mislav Marohnić
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • ALAERTS تۆمارکردنی گۆکردنی ALAERTS
 • Vanreusel تۆمارکردنی گۆکردنی Vanreusel
 • Nguh تۆمارکردنی گۆکردنی Nguh
 • Rijmenam تۆمارکردنی گۆکردنی Rijmenam
 • Xandro Meurisse تۆمارکردنی گۆکردنی Xandro Meurisse
 • Passchier تۆمارکردنی گۆکردنی Passchier
 • Katteke تۆمارکردنی گۆکردنی Katteke
 • Jan De Brandt تۆمارکردنی گۆکردنی Jan De Brandt
 • Geoffrey Bia تۆمارکردنی گۆکردنی Geoffrey Bia
 • neme تۆمارکردنی گۆکردنی neme

نواندنی هەموو