وشەنامەی گۆکردن ساردينی

[Sardu]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ساردينی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 1.850.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 30
  • وشە بێژە کراوەکان: 861
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 0
  • ساردينی وێنە لە Gianni Careddu