وشەنامەی گۆکردن ڕۆمانشی

[Rumantsch]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ڕۆمانشی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 35.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 28
 • وشە بێژە کراوەکان: 4
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 455
 • ڕۆمانشی وێنە لە Terfili
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • pertge تۆمارکردنی گۆکردنی pertge
 • dettia تۆمارکردنی گۆکردنی dettia
 • Chernovich تۆمارکردنی گۆکردنی Chernovich
 • jau تۆمارکردنی گۆکردنی jau
 • fitg تۆمارکردنی گۆکردنی fitg
 • René Brülhart تۆمارکردنی گۆکردنی René Brülhart
 • Scuol تۆمارکردنی گۆکردنی Scuol
 • Derasaziun تۆمارکردنی گۆکردنی Derasaziun
 • Genevra تۆمارکردنی گۆکردنی Genevra
 • czardas تۆمارکردنی گۆکردنی czardas

نواندنی هەموو