وشەنامەی گۆکردن پاپیامەنتۆ

[Papiamentu]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی پاپیامەنتۆ

 • ژمارەی ئاخێوەران: 330.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 83
 • وشە بێژە کراوەکان: 150
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 1.080
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • por nos kombersá? تۆمارکردنی گۆکردنی por nos kombersá?
 • como te llamas تۆمارکردنی گۆکردنی como te llamas
 • nabegá تۆمارکردنی گۆکردنی nabegá
 • sùitwèst تۆمارکردنی گۆکردنی sùitwèst
 • pabou تۆمارکردنی گۆکردنی pabou
 • pecaias تۆمارکردنی گۆکردنی pecaias
 • bota تۆمارکردنی گۆکردنی bota
 • Turkia تۆمارکردنی گۆکردنی Turkia
 • suegra تۆمارکردنی گۆکردنی suegra
 • Santo Tomé i Príncipe تۆمارکردنی گۆکردنی Santo Tomé i Príncipe

نواندنی هەموو