وشەنامەی گۆکردن ناهواتی

[Nāhuatlahtōlli]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ناهواتی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 1.600.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 94
 • وشە بێژە کراوەکان: 1.734
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 728
 • ناهواتی وێنە لە Jose Francisco Del Valle Mojica
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • miztli تۆمارکردنی گۆکردنی miztli
 • Mijtipolohua تۆمارکردنی گۆکردنی Mijtipolohua
 • atlakatlajtoani تۆمارکردنی گۆکردنی atlakatlajtoani
 • Tinocneuh تۆمارکردنی گۆکردنی Tinocneuh
 • Auikyani تۆمارکردنی گۆکردنی Auikyani
 • nieltse تۆمارکردنی گۆکردنی nieltse
 • Neuatl تۆمارکردنی گۆکردنی Neuatl
 • Xib'alb'a تۆمارکردنی گۆکردنی Xib'alb'a
 • Xibalbá تۆمارکردنی گۆکردنی Xibalbá
 • Otitemahtilia تۆمارکردنی گۆکردنی Otitemahtilia

نواندنی هەموو