وشەنامەی گۆکردن ناهواتی

[Nāhuatlahtōlli]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ناهواتی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 1.600.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 97
 • وشە بێژە کراوەکان: 1.734
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 733
 • ناهواتی وێنە لە Jose Francisco Del Valle Mojica
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • che' ya'ax تۆمارکردنی گۆکردنی che' ya'ax
 • tijtetemookan تۆمارکردنی گۆکردنی tijtetemookan
 • amoxtlikoyan تۆمارکردنی گۆکردنی amoxtlikoyan
 • Yaxhá تۆمارکردنی گۆکردنی Yaxhá
 • Za´a تۆمارکردنی گۆکردنی Za´a
 • miztli تۆمارکردنی گۆکردنی miztli
 • Mijtipolohua تۆمارکردنی گۆکردنی Mijtipolohua
 • atlakatlajtoani تۆمارکردنی گۆکردنی atlakatlajtoani
 • Tinocneuh تۆمارکردنی گۆکردنی Tinocneuh
 • Auikyani تۆمارکردنی گۆکردنی Auikyani

نواندنی هەموو