وشەنامەی گۆکردن ناهواتی

[Nāhuatlahtōlli]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ناهواتی

  • ژمارەی ئاخێوەران: 1.600.000
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 94
  • وشە بێژە کراوەکان: 1.725
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 728
  • ناهواتی وێنە لە Jose Francisco Del Valle Mojica
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن

نواندنی هەموو