وشەنامەی گۆکردن ماڵتی

[Malti]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ماڵتی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 330.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 79
 • وشە بێژە کراوەکان: 772
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 328
 • ماڵتی وێنە لە Frank Vincentz
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • Uviera تۆمارکردنی گۆکردنی Uviera
 • Uniformi تۆمارکردنی گۆکردنی Uniformi
 • Ufficcju تۆمارکردنی گۆکردنی Ufficcju
 • umbrella تۆمارکردنی گۆکردنی umbrella
 • Ohxon تۆمارکردنی گۆکردنی Ohxon
 • ors تۆمارکردنی گۆکردنی ors
 • Ommi تۆمارکردنی گۆکردنی Ommi
 • Elmu تۆمارکردنی گۆکردنی Elmu
 • iebes تۆمارکردنی گۆکردنی iebes
 • Manny Muscat تۆمارکردنی گۆکردنی Manny Muscat

نواندنی هەموو