وشەنامەی گۆکردن ماوری

[Māori]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ماوری

 • ژمارەی ئاخێوەران: 165.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 94
 • وشە بێژە کراوەکان: 436
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 507
 • ماوری وێنە لە Sids1
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • Titi تۆمارکردنی گۆکردنی Titi
 • kākano تۆمارکردنی گۆکردنی kākano
 • māuiui تۆمارکردنی گۆکردنی māuiui
 • piha تۆمارکردنی گۆکردنی piha
 • Marere تۆمارکردنی گۆکردنی Marere
 • Ohariu تۆمارکردنی گۆکردنی Ohariu
 • Onix Unit ano تۆمارکردنی گۆکردنی Onix Unit ano
 • Ko wai koe تۆمارکردنی گۆکردنی Ko wai koe
 • FANAURAA تۆمارکردنی گۆکردنی FANAURAA
 • Kaingaroa تۆمارکردنی گۆکردنی Kaingaroa

نواندنی هەموو