وشەنامەی گۆکردن لیگوریایی

[Lìgure]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی لیگوریایی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 2.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 4
 • وشە بێژە کراوەکان: 107
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 48
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • axillo تۆمارکردنی گۆکردنی axillo
 • Spotorno تۆمارکردنی گۆکردنی Spotorno
 • O l'ëa partio تۆمارکردنی گۆکردنی O l'ëa partio
 • Bormia تۆمارکردنی گۆکردنی Bormia
 • Ninno Bixo تۆمارکردنی گۆکردنی Ninno Bixo
 • Giœumo تۆمارکردنی گۆکردنی Giœumo
 • chigömmu تۆمارکردنی گۆکردنی chigömmu
 • tigre تۆمارکردنی گۆکردنی tigre
 • Sampdoria تۆمارکردنی گۆکردنی Sampdoria
 • Giuseppe Mazzini تۆمارکردنی گۆکردنی Giuseppe Mazzini

نواندنی هەموو