وشەنامەی گۆکردن لەزگی

[Лезги]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی لەزگی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 450.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 21
 • وشە بێژە کراوەکان: 46
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 77
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • Къиб تۆمارکردنی گۆکردنی Къиб
 • Мегьамед تۆمارکردنی گۆکردنی Мегьамед
 • Мегьамедан تۆمارکردنی گۆکردنی Мегьамедан
 • Акуа تۆمارکردنی گۆکردنی Акуа
 • Рим империя تۆمارکردنی گۆکردنی Рим империя
 • Абугерден تۆمارکردنی گۆکردنی Абугерден
 • киш تۆمارکردنی گۆکردنی киш
 • хемис تۆمارکردنی گۆکردنی хемис
 • арбе تۆمارکردنی گۆکردنی арбе
 • ислен تۆمارکردنی گۆکردنی ислен

نواندنی هەموو