وشەنامەی گۆکردن ئینتەرلینگوا

[Interlingua]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ئینتەرلینگوا

  • ژمارەی ئاخێوەران: نییە
  • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 42
  • وشە بێژە کراوەکان: 5.139
  • وشە بێژە نەکراوەکان: 6