وشەنامەی گۆکردن چرۆکی

[Tsalagi]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی چرۆکی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 20.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 32
 • وشە بێژە کراوەکان: 62
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 151
 • چرۆکی وێنە لە Public domain
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • nv do-nv tay تۆمارکردنی گۆکردنی nv do-nv tay
 • Gatvlati تۆمارکردنی گۆکردنی Gatvlati
 • sun تۆمارکردنی گۆکردنی sun
 • there تۆمارکردنی گۆکردنی there
 • dagwado تۆمارکردنی گۆکردنی dagwado
 • chunkey تۆمارکردنی گۆکردنی chunkey
 • agiliha تۆمارکردنی گۆکردنی agiliha
 • Buctzotz تۆمارکردنی گۆکردنی Buctzotz
 • toirdhealbrach تۆمارکردنی گۆکردنی toirdhealbrach
 • love تۆمارکردنی گۆکردنی love

نواندنی هەموو