چۆن گۆ دەکرێ Mamitu Daska

لە:
Mamitu Daska بێژە نەکراون لە:
  • Mamitu Daska تۆمارکردنی گۆکردنی Mamitu Daska [am] دەزانن چۆن "Mamitu Daska" بێژە بکەن؟

وشەی: ëdmeawot sëntë now?Haile Gebrselassieyaebsiratadesseውኃ