چۆن گۆ دەکرێ 쇠약

زیادکردنی هاوپۆل بۆ 쇠약

쇠약 بێژە نەکراون لە:
  • 쇠약 تۆمارکردنی گۆکردنی 쇠약 [ko] دەزانن چۆن "쇠약" بێژە بکەن؟

وشەی: 현대외국인진급하다