چۆن گۆ دەکرێ 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요

멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 بێژە نەکراون لە:
  • 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 تۆمارکردنی گۆکردنی 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 [pa] دەزانن چۆن "멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요" بێژە بکەن؟

وشەی: karastanintikhabteknhaatikattiuhaar