چۆن گۆ دەکرێ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ

زیادکردنی هاوپۆل بۆ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ بێژە نەکراون لە:
  • ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ تۆمارکردنی گۆکردنی ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ [pa] دەزانن چۆن "ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ" بێژە بکەن؟

وشەی: jattRajputrajpoottakreebantamaatar