چۆن گۆ دەکرێ ناگاہ

ناگاہ بێژە نەکراون لە:
  • ناگاہ تۆمارکردنی گۆکردنی ناگاہ [ur] دەزانن چۆن "ناگاہ" بێژە بکەن؟

وشەی: چڑھنالاجتماعاحمقڈیرہ بگٹی