چۆن گۆ دەکرێ балыгыңар

زیادکردنی هاوپۆل بۆ балыгыңар

балыгыңар بێژە نەکراون لە:
  • балыгыңар تۆمارکردنی گۆکردنی балыгыңар [ky] دەزانن چۆن "балыгыңар" بێژە بکەن؟

وشەی: ЫйыкэркиндиктинөсөАлгалайбешбармак