چۆن گۆ دەکرێ ħamest iklieb

ħamest iklieb بێژە نەکراون لە:
  • ħamest iklieb تۆمارکردنی گۆکردنی ħamest iklieb [mt] دەزانن چۆن "ħamest iklieb" بێژە بکەن؟

وشەی: Sptar Mater DeimewtPrim Ministruneputijangħixu