پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/10/2012 лесбиянка [ru] лесбиянка گۆکردنی -1 دەنگی
13/10/2012 гомосексуальный [ru] гомосексуальный گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 исходить [ru] исходить گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 гетеросексуальный [ru] гетеросексуальный گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
13/10/2012 гидромагнитный [ru] гидромагнитный گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 Покровское [ru] Покровское گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 геликоприон [ru] геликоприон گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 геллер [ru] геллер گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 конь [ru] конь گۆکردنی 0 دەنگی
13/10/2012 гитаны [ru] гитаны گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2012 Нахичевань [ru] Нахичевань گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 привет [ru] привет گۆکردنی -1 دەنگی
20/05/2012 густенький [ru] густенький گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 гусельки [ru] гусельки گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 гусельник [ru] гусельник گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 гусельный [ru] гусельный گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 гусиный [ru] гусиный گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 гуситка [ru] гуситка گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 замковый (устройство) [ru] замковый (устройство) گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 замозжить [ru] замозжить گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 замокание [ru] замокание گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2012 эмфизема [ru] эмфизема گۆکردنی 0 دەنگی
17/05/2012 ионизация [ru] ионизация گۆکردنی 0 دەنگی
17/05/2012 пациент [ru] пациент گۆکردنی 0 دەنگی
17/05/2012 лебезить [ru] лебезить گۆکردنی 0 دەنگی
17/05/2012 Лупковски-Прьесмик [ru] Лупковски-Прьесмик گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/05/2012 ich [de] ich گۆکردنی 1 دەنگی
17/05/2012 Бокеллен [ru] Бокеллен گۆکردنی 0 دەنگی
16/05/2012 Америка [ru] Америка گۆکردنی 1 دەنگی
16/05/2012 соседство [ru] соседство گۆکردنی 0 دەنگی