پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/03/2012 Wurmfraß [de] Wurmfraß گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 Taschenuhr [de] Taschenuhr گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 Soundkarte [de] Soundkarte گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 Bartwuchs [de] Bartwuchs گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 Wurstbrot [de] Wurstbrot گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 Krümelmonster [de] Krümelmonster گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 Kollisionsabfrage [de] Kollisionsabfrage گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 Wurstfachverkäuferin [de] Wurstfachverkäuferin گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 Erdbeerkäse [de] Erdbeerkäse گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 Patrick [de] Patrick گۆکردنی 1 دەنگی
30/03/2012 Sojagranulat [de] Sojagranulat گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 AIDS [de] AIDS گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 Kurbelwellensensor [de] Kurbelwellensensor گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2012 emulator [de] emulator گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2012 Rainer [de] Rainer گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2012 Schalldruckpegel [de] Schalldruckpegel گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2012 angekuppelt [de] angekuppelt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن