پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
02/12/2017 אֵרָצֵחַ [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
27/11/2017 ההבל [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
27/11/2017 חפן [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
27/11/2017 חפנים [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
24/11/2017 מלרע [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
24/11/2017 מלעין [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
23/11/2017 נכתה [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
22/11/2017 למוע [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
22/11/2017 הלעולם [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
22/11/2017 שכיה [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
22/11/2017 שבעתיכם [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
22/11/2017 בחלי [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
22/11/2017 תנס [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
16/11/2017 עכשוב [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
15/11/2017 נהם [he] נהם گۆکردنی لەلایەن latramati
15/11/2017 רדתו [he] רדתו گۆکردنی لەلایەن latramati
13/11/2017 מלככן [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
06/11/2017 זעמי [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
06/11/2017 בן-מות [he] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
16/05/2016 לעשתו [he] לעשתו گۆکردنی لەلایەن hgurov
19/11/2015 לאמור [he] לאמור گۆکردنی لەلایەن katia2303
30/10/2015 יַלְדֵי כִּתָה ב'2 [he] יַלְדֵי כִּתָה ב'2 گۆکردنی لەلایەن Inbal
30/10/2015 אגם חייך [he] אגם חייך گۆکردنی لەلایەن Inbal
29/10/2015 חיכה [he] חיכה گۆکردنی لەلایەن Inbal
28/10/2015 הוֹרַיו [he] הוֹרַיו گۆکردنی لەلایەن Inbal
28/10/2015 לִקֵּק [he] לִקֵּק گۆکردنی لەلایەن Inbal
03/10/2015 דשאים [he] דשאים گۆکردنی لەلایەن iwarshavsky
02/10/2015 סגלה [he] סגלה گۆکردنی لەلایەن tasgiv
02/10/2015 עקב אשר [he] עקב אשר گۆکردنی لەلایەن tasgiv
02/10/2015 נַפְשְׁךָ [he] נַפְשְׁךָ گۆکردنی لەلایەن FrielleAridman