پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/05/2008 Inteligencia Artificial [es] Inteligencia Artificial گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 anuncio [es] anuncio گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 jengibre [es] jengibre گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 1984 [es] 1984 گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 1986 [es] 1986 گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 dulce [es] dulce گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 Tamara [es] Tamara گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 maricón [es] maricón گۆکردنی -1 دەنگی
03/05/2008 desinhibirse [es] desinhibirse گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 Dorronsoro [es] Dorronsoro گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 Soraya Arnelas [es] Soraya Arnelas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 Rayo Vallecano [es] Rayo Vallecano گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 Principado de Asturias [es] Principado de Asturias گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 Castilla y León [es] Castilla y León گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 berenjena [es] berenjena گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 pobreza [es] pobreza گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 Tres Cantos [es] Tres Cantos گۆکردنی -1 دەنگی
03/05/2008 tetas [es] tetas گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 Congreso de los Diputados [es] Congreso de los Diputados گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 Senado [es] Senado گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 curasán [es] curasán گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 mongolo [es] mongolo گۆکردنی 1 دەنگی
03/05/2008 Amor [es] Amor گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 Universidad Autónoma de Madrid [es] Universidad Autónoma de Madrid گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 estabilidad [es] estabilidad گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 abandonado [es] abandonado گۆکردنی 2 دەنگی
03/05/2008 abejorro [es] abejorro گۆکردنی 1 دەنگی
03/05/2008 abastecer [es] abastecer گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2008 aberración [es] aberración گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2008 ablandar [es] ablandar گۆکردنی 0 دەنگی