پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/08/2012 Beckedahl [de] Beckedahl گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Vollprogramm [de] Vollprogramm گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Doppelzither [de] Doppelzither گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Fanfarentrompete [de] Fanfarentrompete گۆکردنی -1 دەنگی
22/08/2012 hupfen [de] hupfen گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 wohlklingend [de] wohlklingend گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 mischärisch [de] mischärisch گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 beschuhen [de] beschuhen گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 erheitern [de] erheitern گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 ergrünen [de] ergrünen گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 vorbeilassen [de] vorbeilassen گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 herauswickeln [de] herauswickeln گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 gefangennehmen [de] gefangennehmen گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 gagausisch [de] gagausisch گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Özbekisch [de] Özbekisch گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 ugrisch [de] ugrisch گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Silbifizierung [de] Silbifizierung گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Norbert Barthle [de] Norbert Barthle گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Larres [de] Larres گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Chladenius [de] Chladenius گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Otto Scholderer [de] Otto Scholderer گۆکردنی 0 دەنگی
22/08/2012 Heinz Knobloch [de] Heinz Knobloch گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2012 geschändet [de] geschändet گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2012 okulieren [de] okulieren گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2012 rauchähnlich [de] rauchähnlich گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2012 wasserlos [de] wasserlos گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2012 verspäten [de] verspäten گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2012 ungeschmückt [de] ungeschmückt گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2012 überempfindlich [de] überempfindlich گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2012 gleichrichten [de] gleichrichten گۆکردنی 0 دەنگی