پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
21/04/2008 computer [it] computer گۆکردنی 1 دەنگی
21/04/2008 informatica [it] informatica گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Salvatore Ferragamo [it] Salvatore Ferragamo گۆکردنی 8 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/04/2008 Sassari [it] Sassari گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Imperia [it] Imperia گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Vibo Valentia [it] Vibo Valentia گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Teramo [it] Teramo گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/04/2008 Massa Carrara [it] Massa Carrara گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Viterbo [it] Viterbo گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Pordenone [it] Pordenone گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Reggio Emilia [it] Reggio Emilia گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Pescara [it] Pescara گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Taranto [it] Taranto گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/04/2008 Cremona [it] Cremona گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Macerata [it] Macerata گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Grosseto [it] Grosseto گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Gorizia [it] Gorizia گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/04/2008 Arezzo [it] Arezzo گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Ascoli Piceno [it] Ascoli Piceno گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Alessandria [it] Alessandria گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Novara [it] Novara گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Ancona [it] Ancona گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
16/04/2008 Trieste [it] Trieste گۆکردنی 1 دەنگی
16/04/2008 Ferrara [it] Ferrara گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Perugia [it] Perugia گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 Milano [it] Milano گۆکردنی 1 دەنگی
16/04/2008 burrone [it] burrone گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 ramarro [it] ramarro گۆکردنی 0 دەنگی
16/04/2008 prodromo [it] prodromo گۆکردنی 0 دەنگی
12/04/2008 Martini [it] Martini گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن