پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
07/10/2012 Fygi [nl] Fygi گۆکردنی لەلایەن Brugmans
03/10/2012 UPnP [en] UPnP گۆکردنی لەلایەن trice
07/09/2012 高数 [hak] 高数 گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 化学 [hak] 化学 گۆکردنی 1 دەنگی
07/09/2012 物理 [hak] 物理 گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 数学 [hak] 数学 گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 语文 [hak] 语文 گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 面包 [hak] 面包 گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 [hak] 菜 گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 [hak] 饭 گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 [hak] 村 گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 [hak] 镇 گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 [hak] 县 گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 省 (saang2) [hak] 省 (saang2) گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2012 国家 [hak] 国家 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 苍井空 [hak] 苍井空 گۆکردنی لەلایەن ucoupak
31/08/2012 思路 [hak] 思路 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 思维 [hak] 思维 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 思考 [hak] 思考 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 [hak] 苦 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 [hak] 辣 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 [hak] 甜 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 [hak] 酸 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 [hak] 咸 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 电池 [hak] 电池 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 电话 [hak] 电话 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 荔枝 [hak] 荔枝 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 龙眼 [hak] 龙眼 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 龙的传人 [hak] 龙的传人 گۆکردنی 0 دەنگی
31/08/2012 总线 [zh] 总线 گۆکردنی لەلایەن Kaughan