پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
27/01/2012 koning [nl] koning گۆکردنی 1 دەنگی
27/01/2012 legendarisch [nl] legendarisch گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2012 hallo [nl] hallo گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2012 oricalchum [nl] oricalchum گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2012 René Goormaghtigh [nl] René Goormaghtigh گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2012 Kemy Agustien [nl] Kemy Agustien گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2012 lippershey [nl] lippershey گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2012 De Boeck [nl] De Boeck گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2012 bevoegdheid [nl] bevoegdheid گۆکردنی 1 دەنگی
27/01/2012 desmense [nl] desmense گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2012 Romejn de Hooghe [nl] Romejn de Hooghe گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2012 Gerard Houckgeest [nl] Gerard Houckgeest گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Eexterzandvoort [nl] Eexterzandvoort گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Foudgum [nl] Foudgum گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Foxwolde [nl] Foxwolde گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Elahuizen [nl] Elahuizen گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Allewoutsdijk [nl] Allewoutsdijk گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Garrelsweer [nl] Garrelsweer گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Garsthuizen [nl] Garsthuizen گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Gelselaar [nl] Gelselaar گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 's-Heer Arendskerke [nl] 's-Heer Arendskerke گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 's-Heer Abtskerke [nl] 's-Heer Abtskerke گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Hantumhuizen [nl] Hantumhuizen گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Langweer [nl] Langweer گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Lelijkstad [nl] Lelijkstad گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Molkwerum [nl] Molkwerum گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Marijenkampen [nl] Marijenkampen گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Gillis [nl] Gillis گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Jan Porcellis [nl] Jan Porcellis گۆکردنی 0 دەنگی
26/05/2010 Nicolaes Berchem [nl] Nicolaes Berchem گۆکردنی 0 دەنگی