بەکارهێنەر:

vturiserra

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی vturiserra

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
09/06/2010 forment [ca] forment گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 espècies [ca] espècies گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 família [ca] família گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 poàcies [ca] poàcies گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 divisió [ca] divisió گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 classe [ca] classe گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 subfamília [ca] subfamília گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 cereals [ca] cereals گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 enciclopèdia [ca] enciclopèdia گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 versió [ca] versió گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 llicència [ca] llicència گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 pronunciació [ca] pronunciació گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 literària [ca] literària گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 propietat [ca] propietat گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 mortals [ca] mortals گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 desigs [ca] desigs گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 hagut [ca] hagut گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 l'avantbraç [ca] l'avantbraç گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 jo haig [ca] jo haig گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 cooperació [ca] cooperació گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 depressió [ca] depressió گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 exigeixo [ca] exigeixo گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 tradueix [ca] tradueix گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 sembles exhaust [ca] sembles exhaust گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 conèixer-te [ca] conèixer-te گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 danesa [ca] danesa گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 portuguesa [ca] portuguesa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/06/2010 anglesa [ca] anglesa گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 incorporant-la [ca] incorporant-la گۆکردنی 0 دەنگی
09/06/2010 seua [ca] seua گۆکردنی 0 دەنگی