پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
06/07/2009 aperçoit [fr] aperçoit گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/07/2009 Thonon-les-Bains [fr] Thonon-les-Bains گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/07/2009 Jules Hardouin Mansart [fr] Jules Hardouin Mansart گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/07/2009 Volleyball de plage [fr] Volleyball de plage گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 Montparnasse [fr] Montparnasse گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 Compte-rendu [fr] Compte-rendu گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/07/2009 rapport [fr] rapport گۆکردنی 3 دەنگی
06/07/2009 Recueil [fr] Recueil گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
06/07/2009 bouillabaisse [fr] bouillabaisse گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 Villandry [fr] Villandry گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 Bible [fr] Bible گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 Maddox [fr] Maddox گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 Charles Bonnet [fr] Charles Bonnet گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 câlin [fr] câlin گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 spatial [fr] spatial گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 Tintin [fr] Tintin گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 Amélie Nothomb [fr] Amélie Nothomb گۆکردنی 0 دەنگی
06/07/2009 élan [fr] élan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/07/2009 Chenonceau [fr] Chenonceau گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2009 Chambord [fr] Chambord گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/07/2009 Les Misérables [fr] Les Misérables گۆکردنی 7 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/07/2009 veloute [fr] veloute گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2009 Serviette [fr] Serviette گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
05/07/2009 Pouillac [fr] Pouillac گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2009 délicieuse [fr] délicieuse گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2009 l'amour [fr] l'amour گۆکردنی 3 دەنگی
05/07/2009 Bethléem [fr] Bethléem گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2009 insouciant [fr] insouciant گۆکردنی 0 دەنگی
05/07/2009 Cointreau [fr] Cointreau گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
04/07/2009 elix [fr] elix گۆکردنی 0 دەنگی