پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
20/09/2014 veterinario [ia] veterinario گۆکردنی 0 دەنگی
30/04/2010 tünel [tr] tünel گۆکردنی لەلایەن ninjacell
30/03/2010 abatter [ia] abatter گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2010 abassar [ia] abassar گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2010 abandonar [ia] abandonar گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2010 Abaco [ia] Abaco گۆکردنی 0 دەنگی
21/03/2010 jardinero [ia] jardinero گۆکردنی 0 دەنگی
21/03/2010 joco [ia] joco گۆکردنی 0 دەنگی
21/03/2010 jornalista [ia] jornalista گۆکردنی لەلایەن McDutchie