پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
21/06/2012 sekretær [da] sekretær گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
21/06/2012 myldretid [da] myldretid گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 spejle [da] spejle گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 [da] rå گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 foruden [da] foruden گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
21/06/2012 skildring [da] skildring گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 personlig [da] personlig گۆکردنی 1 دەنگی
21/06/2012 besøgstid [da] besøgstid گۆکردنی 0 دەنگی
21/06/2012 jalousi [da] jalousi گۆکردنی 0 دەنگی