پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/01/2015 vis platinée [fr] vis platinée گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 oléorésineux [fr] oléorésineux گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 secrétaire-greffier [fr] secrétaire-greffier گۆکردنی 1 دەنگی
03/01/2015 organisation judiciaire [fr] organisation judiciaire گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 ordonnancement juridique [fr] ordonnancement juridique گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 réfactomètre d'ammonium [fr] réfactomètre d'ammonium گۆکردنی 1 دەنگی
03/01/2015 pyrogénation [fr] pyrogénation گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 croix gammée [fr] croix gammée گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 planèze [fr] planèze گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 température critique [fr] température critique گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 emprunt lexical [fr] emprunt lexical گۆکردنی 1 دەنگی
03/01/2015 liaison convalente [fr] liaison convalente گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 zone photique [fr] zone photique گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 matière éthérée [fr] matière éthérée گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 roche vitreuse [fr] roche vitreuse گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 euphotique [fr] euphotique گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 milieu marin [fr] milieu marin گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 étendue d'eau [fr] étendue d'eau گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 par déférence [fr] par déférence گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 coller l'image [fr] coller l'image گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 antéfixe [fr] antéfixe گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 voûte d'ogive [fr] voûte d'ogive گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 voûte nubienne [fr] voûte nubienne گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 inspection académique [fr] inspection académique گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 anodisation [fr] anodisation گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 bois corroyé [fr] bois corroyé گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 bois pelard [fr] bois pelard گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 unité scellée [fr] unité scellée گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 voligeage [fr] voligeage گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2015 enduction [fr] enduction گۆکردنی 0 دەنگی