پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/05/2012 muscolo pettineo [it] muscolo pettineo گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 granulo pollinico [it] granulo pollinico گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 alla chetichella [it] alla chetichella گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 oxoniense [it] oxoniense گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 Tanto paga Pantalone [it] Tanto paga Pantalone گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 turabottiglie [it] turabottiglie گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 finzione giuridica [it] finzione giuridica گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 Margherita Pusterla [it] Margherita Pusterla گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 Stefaneschi [it] Stefaneschi گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 Accademia dei Filarmonico [it] Accademia dei Filarmonico گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 Addina [it] Addina گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/05/2012 Bozzolini [it] Bozzolini گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 Vascellini [it] Vascellini گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 Fuori i secondi [it] Fuori i secondi گۆکردنی 0 دەنگی
12/05/2012 a stomaco pieno [it] a stomaco pieno گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 casamatta [it] casamatta گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 madonita [it] madonita گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 collegiata [it] collegiata گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 lupinella [it] lupinella گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 fughetta [it] fughetta گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 toccata e fuga [it] toccata e fuga گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 integrale definito [it] integrale definito گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Antonino Pagliaro [it] Antonino Pagliaro گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 Termini Imerese [it] Termini Imerese گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 litanie lauretane [it] litanie lauretane گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 partita doppia [it] partita doppia گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 despoticamente [it] despoticamente گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 provincialismo [it] provincialismo گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 formula di Erone [it] formula di Erone گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2012 principio di Archimede [it] principio di Archimede گۆکردنی 0 دەنگی