پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
29/03/2013 physikalisch [de] physikalisch گۆکردنی 1 دەنگی
29/03/2013 Drahtseilakt [de] Drahtseilakt گۆکردنی 1 دەنگی
29/03/2013 ingenieurtechnisch [de] ingenieurtechnisch گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Defaultparameterwert [de] Defaultparameterwert گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Objektorientierung [de] Objektorientierung گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Kontrollflusssteuerung [de] Kontrollflusssteuerung گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Prozessdarstellung [de] Prozessdarstellung گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Prozessabschnitt [de] Prozessabschnitt گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Prozessobjekt [de] Prozessobjekt گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Startereignisklasse [de] Startereignisklasse گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Nachrichtenklasse [de] Nachrichtenklasse گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 leistungsgesteuert [de] leistungsgesteuert گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Auftragnehmerbeziehung [de] Auftragnehmerbeziehung گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Auftraggeberbeziehung [de] Auftraggeberbeziehung گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Entscheidungskompetenz [de] Entscheidungskompetenz گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Integrationsdiskussion [de] Integrationsdiskussion گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Berichtssymboltyp [de] Berichtssymboltyp گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Parametersymbolwert [de] Parametersymbolwert گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Datenbankinhalt [de] Datenbankinhalt گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Gültigkeitsraum [de] Gültigkeitsraum گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Erkennungsleistung [de] Erkennungsleistung گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Ressourcenbelastung [de] Ressourcenbelastung گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Energiemonitoring [de] Energiemonitoring گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Klimaanwendung [de] Klimaanwendung گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 feldbusunabhängig [de] feldbusunabhängig گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Gebäudesteuerung [de] Gebäudesteuerung گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Entwurfsgrundlage [de] Entwurfsgrundlage گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Berichtssymbol [de] Berichtssymbol گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Webanwendung [de] Webanwendung گۆکردنی 0 دەنگی
29/03/2013 Datensparsamkeit [de] Datensparsamkeit گۆکردنی 0 دەنگی