پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
17/10/2010 sköldkörtel [sv] sköldkörtel گۆکردنی لەلایەن pompom
04/08/2010 loge (ekonomibyggnad) [sv] loge (ekonomibyggnad) گۆکردنی لەلایەن martinsa
04/08/2010 buske [sv] buske گۆکردنی لەلایەن martinsa
22/05/2010 personalbostad [sv] personalbostad گۆکردنی لەلایەن ret001
12/05/2010 lexikon [sv] lexikon گۆکردنی لەلایەن ret001
05/05/2010 lathund [sv] lathund گۆکردنی لەلایەن ret001
03/04/2010 peruk [sv] peruk گۆکردنی لەلایەن cordelia
03/04/2010 armband [sv] armband گۆکردنی لەلایەن cordelia
03/04/2010 grej [sv] grej گۆکردنی لەلایەن cordelia
03/04/2010 gymnastiksko [sv] gymnastiksko گۆکردنی لەلایەن cordelia
03/04/2010 tokig [sv] tokig گۆکردنی لەلایەن cordelia
03/04/2010 förrädare [sv] förrädare گۆکردنی لەلایەن cordelia
03/04/2010 hämmad [sv] hämmad گۆکردنی لەلایەن cordelia
03/04/2010 glömma [sv] glömma گۆکردنی لەلایەن cordelia
03/04/2010 Förenta Staterna [sv] Förenta Staterna گۆکردنی لەلایەن cordelia
03/04/2010 misstanke [sv] misstanke گۆکردنی لەلایەن cordelia
03/04/2010 avtala [sv] avtala گۆکردنی لەلایەن cordelia
01/04/2010 socka [sv] socka گۆکردنی لەلایەن ret001
01/04/2010 strumpa [sv] strumpa گۆکردنی لەلایەن ret001
01/04/2010 strumpbyxor [sv] strumpbyxor گۆکردنی لەلایەن ret001
01/04/2010 t-tröja [sv] t-tröja گۆکردنی لەلایەن ret001
01/04/2010 huva [sv] huva گۆکردنی لەلایەن ret001
01/04/2010 kapuschong [sv] kapuschong گۆکردنی لەلایەن ret001
01/04/2010 tröja [sv] tröja گۆکردنی لەلایەن ret001
31/03/2010 osårbar [sv] osårbar گۆکردنی لەلایەن ret001
31/03/2010 otrogen [sv] otrogen گۆکردنی لەلایەن ret001
31/03/2010 husrum [sv] husrum گۆکردنی لەلایەن ret001
31/03/2010 bostad [sv] bostad گۆکردنی لەلایەن ret001
31/03/2010 otålighet [sv] otålighet گۆکردنی لەلایەن ret001
31/03/2010 diskret [sv] diskret گۆکردنی لەلایەن ret001