بەکارهێنەر:

ret001

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی ret001

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/04/2013 omsorgsgaranti [sv] omsorgsgaranti گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 Garantin [sv] Garantin گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 vardagssysslor [sv] vardagssysslor گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 Boenden [sv] Boenden گۆکردنی 1 دەنگی
28/04/2013 byggda [sv] byggda گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 biståndsbedömda [sv] biståndsbedömda گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 seniorboenden [sv] seniorboenden گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 restaurangservice [sv] restaurangservice گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 spelberoende [sv] spelberoende گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 hjälpmedelsgaranti [sv] hjälpmedelsgaranti گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 beaktar [sv] beaktar گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 lönebidrag [sv] lönebidrag گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 avskaffad [sv] avskaffad گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 boendeplanering [sv] boendeplanering گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 mångsidigt [sv] mångsidigt گۆکردنی 1 دەنگی
28/04/2013 specialskoleutbildningen [sv] specialskoleutbildningen گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 medfinansiering [sv] medfinansiering گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 stödformer [sv] stödformer گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 behovsbedömning [sv] behovsbedömning گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 anmärkningsvärda [sv] anmärkningsvärda گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 spelmonopolet [sv] spelmonopolet گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 specialskola [sv] specialskola گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 riksgymnasium [sv] riksgymnasium گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 socialpolitiken [sv] socialpolitiken گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 skyddsnätet [sv] skyddsnätet گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 huvudmän [sv] huvudmän گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 spelmissbrukaren [sv] spelmissbrukaren گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 bidragsberoende [sv] bidragsberoende گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 multifunktionshinder [sv] multifunktionshinder گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2013 synskadade [sv] synskadade گۆکردنی 0 دەنگی