بەکارهێنەر:

ret001

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی ret001

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
28/12/2013 flyghinder [sv] flyghinder گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 Filmkameror [sv] Filmkameror گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 uppkoppling [sv] uppkoppling گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 nätberoende [sv] nätberoende گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 Surfplattan [sv] Surfplattan گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 krångligare [sv] krångligare گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 apparatens [sv] apparatens گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 sessionerna [sv] sessionerna گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 Loggen [sv] Loggen گۆکردنی لەلایەن pernys32
28/12/2013 id-nummer [sv] id-nummer گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 köparens [sv] köparens گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 konstigare [sv] konstigare گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 kontantkortstelefon [sv] kontantkortstelefon گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 identifieras [sv] identifieras گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 personanknutet [sv] personanknutet گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 låses [sv] låses گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 säkerhetskoden [sv] säkerhetskoden گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 kryptering [sv] kryptering گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 inloggning [sv] inloggning گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 appar [sv] appar گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 uppdateringar [sv] uppdateringar گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 drivrutiner [sv] drivrutiner گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 e-korten [sv] e-korten گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 uppdateras [sv] uppdateras گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 apparaterna [sv] apparaterna گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 identifierar [sv] identifierar گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 skärmstorlek [sv] skärmstorlek گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 tv-vägg [sv] tv-vägg گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 förval [sv] förval گۆکردنی لەلایەن goeranm
28/12/2013 apparater [sv] apparater گۆکردنی لەلایەن goeranm