بەکارهێنەر:

ret001

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی ret001

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
18/04/2014 vinkelmätning [sv] vinkelmätning گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 specialister [sv] specialister گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 triangulera [sv] triangulera گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 missbruket [sv] missbruket گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 slaviskt [sv] slaviskt گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 avståndsmätning [sv] avståndsmätning گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 Triangulering [sv] Triangulering گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 twittrare [sv] twittrare گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 kopiering [sv] kopiering گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 expresident [sv] expresident گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 flitigare [sv] flitigare گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 inläggen [sv] inläggen گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 spermier [sv] spermier گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 nedfrysta [sv] nedfrysta گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 kvinnligare [sv] kvinnligare گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 bögar [sv] bögar گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 monologen [sv] monologen گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 årens [sv] årens گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 slopades [sv] slopades گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 sterilisering [sv] sterilisering گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 könskorrigering [sv] könskorrigering گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 skådespelaryrket [sv] skådespelaryrket گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 musealt [sv] musealt گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 släpig [sv] släpig گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 gångstil [sv] gångstil گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 gormar [sv] gormar گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 färdigutbildad [sv] färdigutbildad گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 fjolliga [sv] fjolliga گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 juryn [sv] juryn گۆکردنی لەلایەن pernys32
18/04/2014 jämställda [sv] jämställda گۆکردنی لەلایەن pernys32