پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
09/09/2010 Wilson Simonal [pt] Wilson Simonal گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 Chico Buarque [pt] Chico Buarque گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 gíria [pt] gíria گۆکردنی 1 دەنگی
09/09/2010 pisar na bola [pt] pisar na bola گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 bola pra frente [pt] bola pra frente گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 chutar o balde [pt] chutar o balde گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 encher o caneco [pt] encher o caneco گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 chutar o pau da barraca [pt] chutar o pau da barraca گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 andar na linha [pt] andar na linha گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 acertar na mosca [pt] acertar na mosca گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 quebrar o galho [pt] quebrar o galho گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 levar um fora [pt] levar um fora گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 dar bola [pt] dar bola گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 andar nas nuvens [pt] andar nas nuvens گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 ao pé da letra [pt] ao pé da letra گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 a Deus dará [pt] a Deus dará گۆکردنی 0 دەنگی
09/09/2010 cetológico [pt] cetológico گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/09/2010 vaza [pt] vaza گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 mocreia [pt] mocreia گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 delinquência [pt] delinquência گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 ninfeta [pt] ninfeta گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 vinagrete [pt] vinagrete گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 pirão de peixe [pt] pirão de peixe گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 bobó de camarão [pt] bobó de camarão گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 rabada [pt] rabada گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 Siri [pt] Siri گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 bife [pt] bife گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 arroz e feijão [pt] arroz e feijão گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
07/09/2010 picadinho [pt] picadinho گۆکردنی 0 دەنگی
07/09/2010 feijão preto [pt] feijão preto گۆکردنی 0 دەنگی