پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
23/05/2010 enloquecí [es] enloquecí گۆکردنی لەلایەن Rikardo
23/05/2010 maldije [es] maldije گۆکردنی لەلایەن Rikardo
23/05/2010 cuan [es] cuan گۆکردنی لەلایەن Rikardo
23/05/2010 procedí [es] procedí گۆکردنی لەلایەن Rikardo
23/05/2010 matarlo [es] matarlo گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 giraba [es] giraba گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 sorda [es] sorda گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 saliera [es] saliera گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 reído [es] reído گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 metía [es] metía گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 abrí [es] abrí گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 goznes [es] goznes گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 cayera [es] cayera گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 vejaba [es] vejaba گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 irrumpía [es] irrumpía گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 valientemente [es] valientemente گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 llamándolo [es] llamándolo گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 averiguando [es] averiguando گۆکردنی لەلایەن mariad
23/05/2010 en verdad [es] en verdad گۆکردنی لەلایەن Rikardo
23/05/2010 dormía [es] dormía گۆکردنی لەلایەن Rikardo
23/05/2010 quebrantada [es] quebrantada گۆکردنی لەلایەن sheilita
23/05/2010 insomnios [es] insomnios گۆکردنی لەلایەن sheilita
23/05/2010 asistenta [es] asistenta گۆکردنی لەلایەن uzluisf
23/05/2010 sustituyeron [es] sustituyeron گۆکردنی لەلایەن sheilita
23/05/2010 sustituirla [es] sustituirla گۆکردنی لەلایەن sheilita
23/05/2010 llevarle [es] llevarle گۆکردنی لەلایەن sheilita
23/05/2010 permitiéndose [es] permitiéndose گۆکردنی لەلایەن sheilita
23/05/2010 tratarle [es] tratarle گۆکردنی لەلایەن sheilita
23/05/2010 descarnada [es] descarnada گۆکردنی لەلایەن sheilita
23/05/2010 trastos [es] trastos گۆکردنی لەلایەن sheilita