پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
03/01/2015 придружа [bg] придружа گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 ухажор [bg] ухажор گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 ухание [bg] ухание گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 ухапвам [bg] ухапвам گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 ухапване [bg] ухапване گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 ухилвам се [bg] ухилвам се گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 участък [bg] участък گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 участъков [bg] участъков گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учебен [bg] учебен گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учебна [bg] учебна گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учебни [bg] учебни گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 занимания [bg] занимания گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учен [bg] учен گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учение [bg] учение گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 ученик [bg] ученик گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 ученически [bg] ученически گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 ученолюбив [bg] ученолюбив گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 ученост [bg] ученост گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 училищен [bg] училищен گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учителски [bg] учителски گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учленявам [bg] учленявам گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учреден [bg] учреден گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учредител [bg] учредител گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учредителен [bg] учредителен گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учредявам [bg] учредявам گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учредяване [bg] учредяване گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учреждение [bg] учреждение گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учтивост [bg] учтивост گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учудване [bg] учудване گۆکردنی لەلایەن i100
05/05/2014 учудващ [bg] учудващ گۆکردنی لەلایەن i100