پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
17/10/2020 po Żydach [pl] po Żydach گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 soczyste [pl] soczyste گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 pałaszują [pl] pałaszują گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 blisko wodospadu [pl] blisko wodospadu گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 koło wodospadu [pl] koło wodospadu گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 dla obu panów [pl] dla obu panów گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 pasował [pl] pasował گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 imprezowa [pl] imprezowa گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 okazuj [pl] okazuj گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 zaprzepaściłem [pl] zaprzepaściłem گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 pod wodospadem [pl] pod wodospadem گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 zaprzepuściła [pl] zaprzepuściła گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 młodzieńcza werwa [pl] młodzieńcza werwa گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 nad wodospadem [pl] nad wodospadem گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 o gwieździe [pl] o gwieździe گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 zaprzepaściłam [pl] zaprzepaściłam گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 otarła się o karierę [pl] otarła się o karierę گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 wzdłuż obrzeża [pl] wzdłuż obrzeża گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 z wodospadem [pl] z wodospadem گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 od początku kariery [pl] od początku kariery گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 została w pamięci [pl] została w pamięci گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 zapadła w pamięć [pl] zapadła w pamięć گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 przybladła [pl] przybladła گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 zaprzepaściłeś [pl] zaprzepaściłeś گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 ociąga się [pl] ociąga się گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 okazujmy [pl] okazujmy گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 okazuję [pl] okazuję گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 z ekranu [pl] z ekranu گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 szanują [pl] szanują گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2020 skurczowy [pl] skurczowy گۆکردنی 0 دەنگی